Header Image for Pentraeth Community Council Welsh

Croeso i wefan swyddogol Cyngor Cymuned Pentraeth

Sefydlwyd Cyngor Plwyf Pentraeth yn 1894, gyda'r cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal ar y 13eg Rhagfyr y flwyddyn honno.  Yn ôl y cofnodion bu cyfarfod ymhen wythnos wedyn, sef y 22ain o Ragfyr, wedi derbyn cadarnhad, gan Gyngor Sir Môn, fod y cyfarfod cyntaf y gyfreithlon. 

Cyngor Plwyf fu'r enw hyd ad-drefnu Llywodraeth Leol yn 1972. Yn y dyddiau cynnar byddai'r Cyngor yn cyfarfod bob rhyw fis neu ddau, ond yn aml iawn byddai cyfarfodydd yn cael eu gohirio gan na fyddai digon wedi troi i fyny i sefydlu cworwm. Hyd at 1972 yr oedd pymtheg o Aelodau ar y Cyngor ac erbyn hyd mae un-ar-ddeg o seddau ar y Cyngor ac mae tair ohonynt yn wag ar hyn o bryd.

Mae'r Cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd ar y nos Fercher olaf o bob mis ag eithrio misoedd Awst a Rhagfyr, yn Y Neuadd Goffa, ar wahân bod yna fater pwysig yn codi ei ben.