Header Image for Pentraeth Community Council Welsh

Cyngor Cymuned

Rhestr Cynghorwyr 30/06/2018 - List of Councillors 30/06/2018
DRIVER, Susan
River View, LL75 8YD
susan.drivers@btinternet.com
DRIVER, Trevor
River View, LL75 8YD
trevor.drivers@btinternet.com
GILLET, Susan
71 Nant y Felin, LL75 8YB
07776 144 870
sue@suegillett.eu
GLIDDON, Angela Elizabeth
Clwyd yr Wylan, LL75 8YG
01248 450 737
angie@gliddon.myzen.co.uk
JONES, Harri G.
Bwthyn Gwyn, 19 Nant y Felin, LL75 8UY
01248 450 450
h.h.g.jones@btinternet.com
KOVACH, Ciarán
L D, 85 Nant y Felin, LL75 8UY
ciaran@ciarankovach.co.uk
MARSHALL, Carl
Lôn Lwyd Cottage, LL75 8NJ
annea4@aol.com
RILEY-WALSH, Elliot
Bodfeirig, Gwêl y Don, LL75 8LX
01248 451 070
eorwalsh@outlook.com
TROW, David Charles
Glan y Gors,LL75 8YH
01248 450 429
david.trow450@btinternet.com
WILLIAMS, W. Emlyn
Llwydiarth, Gwel y Don, LL75 8LX
01248 450 654
emlynwill@aol.com
 
Cynghorwyr Sir/County Councillors
Ieuan Williams
Bryn Afon Lon Pant y Cudyn, Benllech LL74 8UF
01248 851 070
ieuanwilliams@ynysmon.gov.uk
Vaughan Hughes
Ty'r Ardd, 21 Lon Twrcelyn, Benllech LL74 8RN
01248 852 873
vaughanhughes@ynysmon.gov.uk
Margaret M Roberts
1 Groeslon, Llanbedrgoch, LL76 6SJ
07717 357 919
margaretmroberts@anglesey.gov.uk
M/s Eira Fôn Parry
Cyfieithydd / Translator

Bryn Golau, Llanbedrgoch, Ynys Mon, LL76 8TZ
01248 450 830
07887 782 886
eirafon@btinternet.com
Mr. Alun Foulkes
Archwiliwr Mewnol / Internal Auditor

9 Stad Brynteg, Llandegfan, Ynys Môn, LL59 5TY
01248 713 501
07778 606 776
alun1965@btinternet.com